Агентство Активного Аудиту

т: +38(044) 228-15-88

e-mail: info@auditagency.com.ua

програма інформаційної безпеки

Розробка та впровадження програми інформаційної безпеки
Постановка інформаційної безпеки в компанії

Що це таке?

Програму інформаційної безпеки (ІБ) можна визначити, як сукупність технічних, операційних та організаційних заходів, впроваджуваних з метою забезпечити конфіденційність, цілісність та доступність інформації, виходячи з вимог бізнесу.

При описі програми ІБ використовується системний підхід, що враховує вимоги до багатьох складових (модулів) інформаційної безпеки компанії.

елементи програми інформаційної безпеки

Навіщо це потрібно?

Для забезпечення інформаційної безпеки необхідна актуальна програма, яка зможе привести компанію до реалізації її бачення. Програма ІБ є фундаментом інформаційної безпеки підприємства і об'єднує в собі всі процеси і ресурси, які забезпечують інформаційну безпеку в компанії, визначає методи досягнення поставлених цілей.

Мета програми ІБ:

 • Постановка управління ІБ для досягнення цілей бізнесу;
 • Управління ризиками компанії;
 • Оптимізація інформаційної безпеки;
 • Управління ресурсами, виділеними на забезпечення ІБ;
 • Централізація всіх функцій забезпечення ІБ в компанії;
 • Вимірювання продуктивності ІБ.

Добре розроблена і впроваджена програма ІБ має безліч вигод, серед яких:

 • Забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки компанії;
 • Втілення цілей ІБ в життя;
 • Ефективне впровадження ІБ, управління та моніторинг за ініціативами безпеки;
 • Зменшення витрат на інформаційну безпеку, оптимізація ресурсів;
 • Підвищення інвестиційної привабливість організації, позиціонуючи її для інвестора як "відкриту".

Як здійснюється розробка і впровадження програми ІБ?

Впровадження програми ІБ включає в себе серію проектів та ініціатив щодо забезпечення ІБ в компанії.

Компанія «Агентство активного аудиту» керується кращими практиками та міжнародними стандартами в галузі забезпечення інформаційної безпеки, серед яких COBIT та ISO 27002.

Вибір методики, за якою здійснюється розробка і впровадження програми інформаційної безпеки, залежить від пріоритетів і цілей бізнесу. Можливо розробити індивідуальну методику виходячи з потреб Вашої компанії.

 

Читайте також:

План дій щодо впровадження вимог галузевих стандартів інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 та СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010

Экономическое обоснование сертификации по стандарту ISO 27001.

Впровадження ISO 27001: презентація представникам бізнесу переваг та економічного обґрунтування інвестицій у інформаційну безпеку.

Разбираемся в документации по информационной безопасности.