Агентство Активного Аудиту

т: +38(044) 228-15-88

e-mail: info@auditagency.com.ua

Риск менеджмент

Постановка процесу управління операційними ризиками

Що це таке?

Будь-який бізнес існує для створення додаткової вартості для зацікавлених сторін. Всі підприємства стикаються з невизначеністю в процесі ведення бізнесу, і завданням менеджменту є прийняття рішення про рівень цієї невизначеності, який буде вважатися прийнятним при збільшенні додаткової вартості для зацікавлених сторін. Невизначеність, з одного боку, таїть у собі ризик, а з іншого, відкриває можливості, тому вона може призвести як до зниження, так і до збільшення вартості. Управління ризиками дозволяє менеджменту ефективно діяти в умовах невизначеності і пов'язаних з нею ризиків і використовувати можливості, збільшуючи потенціал для зростання вартості компанії.

Риск менеджмент

Навіщо це потрібно?

Процес управління ризиками організації, допомагає менеджменту досягти цільових показників прибутковості та рентабельності, а також запобігти нераціональному використанню ресурсів. Управління ризиками допомагає забезпечити ефективний процес складання фінансової звітності, а також дотримання законодавчих та нормативних актів, уникнути нанесення шкоди репутації компанії і пов'язаних з цим наслідків. Таким чином, процес управління ризиками дозволяє менеджменту досягати своїх цілей і при цьому уникати прорахунків і несподіванок.

Як здійснюється постановка процесу управління операційними ризиками?

Управління операційними ризиками компанії включає в себе:

 • Визначення рівня ризик-апетиту у відповідності зі стратегією розвитку. Менеджмент оцінює ризик-апетит (ризик, на який готова йти організація) на етапі вибору стратегічних альтернатив при постановці цілей, що відповідають обраної стратегії, а також при розробці механізмів управління відповідними ризиками.
 • Удосконалення процесу прийняття рішень з реагування на виникаючі ризики. Процес управління ризиками визначає, який спосіб реагування на ризик в організації кращий - ухилення від ризику, скорочення ризику, перерозподіл ризику або прийняття ризику.
 • Скорочення числа непередбачених подій і збитків при веденні господарської діяльності. Підприємства розширюють можливості щодо виявлення потенційно небажаних подій і реалізації відповідних заходів, скорочуючи число таких подій і пов'язаних з ними витрат і збитків.
 • Визначення та управління всією сукупністю ризиків у господарській діяльності. Кожне підприємство стикається з великою кількістю ризиків, що впливають на елементи його організаційно-штатної структури. Процес управління ризиками сприяє більш ефективному реагуванню на різні дії і інтегрованому підходу щодо множинних ризиків.
 • Використання сприятливих можливостей. Беручи до уваги всі потенційні події, а не тільки ймовірні ризики, менеджмент здатний активно використовувати ті з них, які являють собою потенційні можливості.
 • Раціональне використанню капіталу. Більш повна інформація про ризики дозволяє менеджменту більш ефективно оцінювати загальні потреби в капіталі та оптимізувати його розподіл і використання.

По закінченню робіт Ви отримуєте:

 • Впроваджений процес управління ризиками;
 • Впроваджені засоби управління ризиками;
 • Певний рівень ризик апетиту;
 • Впроваджений процес прийняття рішень з реагування на виникаючі ризики;
 • Рекомендації з управління ризиками.

Впровадження системи управління ризиками дозволить вам поліпшити фінансовий стан компанії та підвищити ефективність її операційної діяльності, скоротити число непередбачених подій і збитків, а також отримати високий інвестиційний рейтинг, більш вигідно розмістити капітал.